Dr Nicholas Maxwell (Wielka Brytania)

Dr Nicholas Maxwell jest założycielem stowarzyszenia "Friends of Wisdom", skupiającego naukowców przychylnych idei, iż nauka na poziomie akademickim powinna obejmować "więcej niż wiedzę". Wiedza zdobywana w sposób racjonalny, a także jej pełne zrozumienie i techniczny "know-how" stanowią dopiero istotę wykształcenia i podstawę samorealizacji.

Dr Maxwell jest autorem 5 wydawnictw książkowych i współautorem 16 książek. Co więcej, wydał ponad 70 prac w czasopismach naukowych i filozoficznych o różnorodnej tematyce, począwszy od świadomości, woli, wartości i sztuki aż do racjonalności nauki, prostoty, realizmu naukowego i czasu. Do jego najważniejszych publikacji należą:

  • 1976, What's Wrong With Science?, Bran's Head Books, Hayes, Middlesex.
  • 1984, From Knowledge to Wisdom: A Revolution in the Aims and Methods of Science, Basil Blackwell, Oxford.
  • 1998, The Comprehensibility of the Universe: A New Conception of Science, Oxford University Press, Oxford.
  • 2001, The Human World in the Physical Universe: Consciousness, Free Will and Evolution, Rowman and Littlefield, Lanham.
  • 2004, Is Science Neurotic?, Imperial College Press, London.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej