Prof. Karl Stattegger (Niemcy)

Profesor Karl Stattegger, pracownik Universytetu w Kilonii, członek rady programowej FUTURE OCEAN, jest kierownikiem i koordynatorem szeregu dużych projektów międzynarodowych, w tym:

  1. Late Pleistocene-Holocene sea-level fluctuations and high-resolution stratigraphy of the Sunda and Vietnam Shelf (several projects BMBF, DFG 1996-2001)
  2. Impact of Gateways on Ocean Circulation, Climate, and Evolution (2001-2003)
  3. Coastal Evolution of NE Brazil (several projects DFG, DAAD 1998 - 2009)
  4. Coastal evolution of Madagascar and Mozambique (3 projects VW-foundation, DAAD, BMBF 2002-2009)
  5. Land-Ocean-Atmosphere Fluxes in the coastal zone of Vietnam (2 projects DAAD, BMBF 2003-2008)

Osiągnięcia profesora Karla Statteggera są szczególnie istotne w pięciu dziedzinach:

- badań nad globalnymi zmianami poziomu morza (m.in. stworzenie unikatowej krzywej zmian poziomu morza w oparciu o osady silikoklastyczne szelfu sundajskiego dla ostatnich 20 tysięcy lat - opublikowanej w Science w 2000 roku);
- modelowania cyrkulacji w północnym Atlantyku - kluczowej dla zrozumienia funkcjonowania klimatu północnej półkuli (jest m.in. redaktorem syntezy "Computerized Modeling of Sedimentary Systems" wydanej przez Springera w 1998);
- wieloaspektowych badań nad zapisem w osadach morskich szeroko pojętych zmian środowiskowych w warunkach zmieniającego się klimatu - szczególnie w kluczowych w skali regionalnej obszarach - na przykład Morze Południowochińskie (rola monsunów) czy północny Atlantyk (badania te szeroko udokumentowane przez liczne prace w cenionych czasopismach z Science włącznie);
- badań nad zapisem mineralogicznym i geochemicznym okresów wielkich wymierań (szczególnie na granicy permu i triasu) - udokumentowanych w skałach osadowych rejonu Alp a prezentowane między innymi na łamach Nature (1989).
- rozwoju wybrzeży, szczególnie w Brazylii i Wietnamie, gdzie badał między innymi wielkie delty Amazonki i Mekongu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej