Prof. Leszek Brogowski (Francja)

Prof. Leszek Brogowski jest szefem katedry estetyki i nauk o sztuce na wydziale Arts, Lettres, Communication (Sztuka, Literatura, Komunikacja) Uniwersytetu Górnej Bretanii w Rennes 2 we Francji.
Wykładał także estetykę i historię filozofii na Wydziale Filozofii paryskiej Sorbony oraz na uniwersytetach Paris I, Paris X i Valenciennes.

W roku 2000 założył na Uniwersytecie Rennes 2 wydawnictwo Éditions Incertain Sens, publikujące książki artystów.

Opublikował kilkadziesiąt artykułów w prasie artystycznej i filozoficznej w kraju i za granicą, m.in.: "Format", "Magazyn Sztuki", "Les Cahiers du mnam", "Critique d'art", "Galerie l'Ollave", "Recherches poïétique", "Revue d'esthétique", "Critique".

W latach 1975-1986 miał wiele indywidualnych wystaw z dziedziny fotografii, rysunku i malarstwa, m.in. w Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Paryżu, Lyonie i Kopenhadze.

Jest autorem książek: Sztuka i człowiek (WSiP 1989), Sztuka w obliczu przemian (WSiP 1989), Dilthey. Conscience et histoire (Presses Univérsitaires de France 1997), Powidoki i po... Unizm i "Teoria Widzenia" Władysława Strzemińskiego,
słowo/obraz terytoria 2001.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej