Prof. James Emil Flege (USA)

Profesor James Flege jest bezsprzecznie autorytetem na skalę światową w dziedzinie badań nad percepcją i produkcją mowy w języku obcym oraz nad zjawiskiem "obcego akcentu". Profesor Flege uznawany za prekursora badań nad wpływem wieku uczącego się i jego pierwszego języka na sukces w nabywaniu fonologii języka obcego.

Profesor Flege prowadził nowatorskie badania nad wpływem warstwy fonetycznej języka obcego na język ojczysty, a także nad wzajemnym oddziaływaniem współistniejących systemów językowych u osób wielojęzycznych, odzwierciedlonym we wpływach języka ojczystego na wymowę w języku obcym ("akcent").

Profesor Flege jest wybitnym i niestrudzonym badaczem, wielkim popularyzatorem swojej dziedziny oraz autorem rozlicznych publikacji w międzynarodowych czasopismach i rozdziałów w książkach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej