Prof. Frederic Lee (USA)

Profesor Frederic Lee jest pracownikiem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Missouri Kansas City (USA), a od 2009 r. także redaktorem naczelnym American Journal of Economic and Sociology.
Profesor Lee jest wybitnym naukowcem i zaangażowanym badaczem problematyki ekonomii heterodoksyjnej. Tytuł doktora nauk uzyskał w 1983 r. na Rutgers University, w New Brunswick, New Jersey.

Szczególnie interesujący dorobek naukowy Profesora dotyczy metodologii ekonomii, w zakresie ekonomii postkeynesowskiej, ewolucyjnej, behawioralnej i instytucjonalnej. Profesor jest znawcą obecnych trendów rozwoju ekonomii na świecie. Utrzymuje kontakty z ośrodkami naukowymi na wszystkich kontynentach, monitorując zjawisko pluralizmu w ekonomii, w ramach publikowanych tekstów.

Wykładał na Uniwersytecie w Bremen Staffordshire Polytechnic UK, The University of Notre Dame U.S.A, Santa Fe de Bogota, Colombia oraz na trzech uniwersytetach w Meksyku, min. na Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
Od 1998 r. zorganizował 12 warsztatów i konferencji w Europie i w USA, na temat zagadnień mikroekonomii oraz ekonomii heterodoksyjnej.

Od roku 2004 do roku 2009 był redaktorem Heterodox Economics Newsletter, dzięki czemu zaktywizował i zintegrował środowisko ekonomistów zainteresowanych rozwojem pluralizmu w nauce ekonomii.

Doświadczenie i wiedza, jakie zgromadził Profesor Frederic Lee z zakresu ekonomi "nieneoliberalnej" stanowią cenny dorobek w nauce ekonomii.

Monografie:
1. A History of Heterodox Economics: Challenging the mainstream in the twentieth century, Routledge, 2009.
2. Radical Economics and Labor: Essays Inspired by the IWW Centennial (edited with Jon Bekken), Routledge, 2009.
3. Post Keynesian Price Theory, Cambridge University Press, 1998. Reprinted in paperback, November 2006.
4. A Monetary Theory of Employment by Gardiner C. Means (edited with Warren Samuels), M. E. Sharpe, 1994.
5. Oxford Economics and Oxford Economists 1922 - 1971: Recollections of Students and Economists (edited), Bodliean Library, Oxford, 1993, (MS. Eng. c. 4819).
6. The Economics of P. W. S. Andrews: A Collection (edited with Peter E. Earl), Edward Elgar, 1993.
7. Oxford Economics and Oxford Economists (co authored with Warren Young), Macmillan, 1993.
8. The Heterodox Economics of Gardiner C. Means: A Collection (edited with Warren J. Samuels), M. E. Sharpe, 1992.

Rozdziały w monografiach:
1. "Alfred Eichner's Missing "Complete Model': A Heterodox Micro-Macro Model of a Monetary
2. Production Economy." In Money and Macrodynamics: Alfred Eichner and Post-Keynesian Economics, edited by M. Lavoie, L.-P. Rochon, and M. Seccareccia, M. E. Sharpe, 2009.
3. "The Economics of the Industrial Workers of the World: Job Control and Revolution." In Radical Economics and Labor: Essays Inspired by the IWW Centennial, edited by F. S. Lee and J. Bekken, Routledge, 2009.
4. "Radical Economics and the Labor Movement," (with J. Bekken). In Radical Economics and Labor: Essays Inspired by the IWW Centennial, edited by F. S. Lee and J. Bekken, Routledge, 2009.
5. "Heterodox Economics." In New Palgrave Dictionary of Economics, edited by L. E. Blume and S. Durlauf, Palgrave Macmillan, 2008.

Aktywność zawodowa pozauczelniana
1. Redaktor naczelny American Journal of Economics and Sociology (July 2009 - )
2. Redaktor serii "Routledge Advances in Heterodox Economics" publikowanej przez Routledge, (2008 - 2009)
3. Redaktor serii "Advances in Heterodox Economics" publikowanej przez University of Michigan Press, (2003 - 2008).
4. Prezes International Confederation of Associations for Pluralism in Economics (ICAPE), (2006 - ).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej