Prof. Anthony Burke (Australia)

Do głównych dziedzin, będących przedmiotem badań prof. Burke należą przede wszystkim: architektura, digital design oraz cyfrowe procesy projektowania architektonicznego. Jest on liderem wśród australijskich projektantów - architektów, których zainteresowania i działania projektowa skupiają się na nowoczesnej digitalnej architekturze oraz technologiach, które umożliwiają budowanie i organizację przestrzeni.ponadto prof. Burke specjalizuje się w dziedzinie architektury współczesnej i teorii dotyczących technologii, metod obliczeniowych w projektach architektonicznych i produkcji, oraz ich następstwach dla środowiska architektonicznego.

Ponadto profesor jest cenionym architektem, rozwijał swoje umiejętności na 5-letnim stażu asystenckim w University of California. Obecnie Anthony Burke jest profesorem w australijskim University of Technology, szefem Szkoły Architektury i Wydziału Designu, Architektury i budownictwa (DAB) w Sydney. Prof. Burke związany jest również z Wydziałem Architektury Columbia University w Nowym Jorku. Poza działalnością naukową prof. Burke jest także dyrektorem Offshorestudio - studia projektowego założonego w San Francisco w 2005.

Twórczość projektowa prof. Anthony Burke w zakresie architektury i działalność badawcza w międzynarodowym kontekście uniwersyteckim jest przedmiotem licznych i liczących się publikacji. Jego studia dotyczą między innymi relacji pomiędzy kulturą sieciową i technologią informatyczną oraz zaawansowanym projektowaniem architektonicznym.

Bezpośrednie relacje z wieloma znaczącymi uniwersytetami i szkołami architektonicznymi w USA oraz innych krajach składają się na wysoką pozycję profesora, postrzeganego jako wybitnego architekta, badacza, projektanta współczesnej i nowoczesnej architektury.

Anthony Burke opublikował wiele artykułów oraz otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację w trakcie konferencji CAADRIA w 2008. W 2007 roku współredagował publikację pt. "Networ practices: New strategies in architecture and design" wydaną przez Princeton Architectural Press. W latach 2007-2009 prof. Burke został zaproszony do udziału w projekcie OCEAN research network. Prace badawcze opublikowano w trakcie Beijing Biennale na wystawie (im)material Processes.

Profesor posiada szereg rozbudowanych relacji, m.in. z:

  • Wydziałem Architektury Columbia University z Nowego Jorku, którego jest absolwentem
  • Carnagie Mellon University
  • The California College of the Arts
  • The Royal Australian Institute of Architests
  • Princeton University
  • University of California

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej