Dr Krzysztof Szczygłowski (Polska, USA)

Dr Krzysztof Szczygłowski ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, a po uzyskaniu tytułu magistra odbył Studia Doktoranckie na tej samej Uczelni. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1989 r. Po doktoracie odbył staż naukowy w Max-Planck Institute for Plant Genetics w Kolonii w laboratorium, którym kierował prof. Jeff Schell.

Przez wiele lat (1991-2000) pracował na Michigan State University (East Lansing, MI, USA) w Plant Research Laboratory w zespole Fransa deBruijn (od 1996 r. na stanowisku Assistant Professor). Obecnie jest zatrudniony w Ariculture and Agro-Food Canada, Southem Crop Protection and Food Research Centre w London (Onatrio - Kanada). Ponadto wykłada na Wydziale Biologii University of Western Ontario.

Jest uznanym ekspertem w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki molekularnej oraz proteomiki roślin. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim biologię symbiotycznych oddziaływań rośliny motylkowate - rizobia. W ostatnim okresie zajmuje się ponadto badaniami nad przyswajaniem i przechowywaniem składników pokarmowych w roślinach, a w szczególności genetycznym przystosowaniem roślin do niskich stężeń azotu i fosforu w glebie, wykorzystując w badaniach roślinę modelową Lotus japonicus.

Dr Krzysztof Szczygłowski publikuje w najlepszych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym, takich jak: Science, The Plant Cell, Molecular Plant-Microbe Interations, Plant Physiology, Trends in Plant Science. Pełni również obowiązki redaktora uznanego czasopisma naukowego Molecular Plant-Microbe Interactions.
Współpracuje z czołowymi naukowcami w uprawianej przez siebie dziedzinie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej