Prof. Philip Gardiner (Kanada)

Profesor Phillip Gardiner - ekspert w dziedzinie neurofizjologii wysiłku fizycznego, jest dyrektorem Instytutu Badań nad Zdrowiem, Wypoczynkiem i Aktywnością Człowieka na Uniwersytecie Manitoba w Kanadzie. Kieruje pracami Wydziału Kinezjologii i Rekreacji (jako dziekan ds. nauki), jest także profesorem w Zakładzie Fizjologii Wydziału Medycyny na Uniwersytecie Manitoba.

Główne zainteresowania badawcze prof. Gardinera dotyczą wpływu regularnej aktywności ruchowej na cechy ośrodkowego układu nerwowego. Jego program badawczy dotyczy nieznanych mechanizmów adaptacyjnych komórek nerwowych, badanych metodami bezpośrednimi oraz pośrednimi.

Problematyka adaptacji układu nerwowego do aktywności ruchowej jest zagadnieniem naukowym nowym, poznanym dopiero w ostatnich latach. Prof. Gardiner jest pierwszym badaczem, który w sposób bezpośredni opisał szereg zmian cech neuronów ruchowych pod wpływem zmienionej aktywności ruchowej. W zakresie wpływu aktywności ruchowej na układ nerwowy oraz nerwowomięśniowy opublikował ponad 100 publikacji oraz 2 książki.

Jest autorem trzech podręczników oraz 108 publikacji na tzw. liście filadelfijskiej, z których większość została zaakceptowana w najbardziej znaczących czasopismach naukowych.

W latach 2000-2002 był przewodniczącym Canadian Society for Exercise Physiology. W latach 1995-2000 był redaktorem Canadian Journal of Applied Physiology, wchodzącego na tzw. listę filadelfijską.

W roku 2007 został uhonorowany honorową nagrodą Canadian Society for Exercise Physiology Profesor Phillip Gardiner zajmuje stanowisko przewodniczącego Kanadyjskiego Towarzystwa Badań Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Ponadto jest członkiem Komitetu Badań Rdzenia Kręgowego, gdzie kieruje badaniami laboratoryjnymi Ośrodka Badań Chorób Neurodegeneracyjnych.

Ponadto profesor Gardiner reprezentuje Uniwersytet Manitoba w Kanadyjskim Instytucie Badań nad Zdrowiem, jest członkiem zarządu oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej tej instytucji. Sprawuje również funkcję dyrektora nowego programu studiów post-doktoranckich w zakresie nauk o zdrowiu na macierzystym uniwersytecie.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej