Prof. Zbigniew J. Pasek (Kanada/Polska)

Prof. Zbigniew J. Pasek jest profesorem na kanadyjskim University of Windsor. Jest ponadto doktorem w zakresie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Michigan. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim: inżynieria produkcji, przekształcalne systemy produkcyjne (RMS), sterowanie jakością w opiece zdrowotnej oraz nieformalna edukacja techniczna. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie inżynierii produkcji i konstrukcji prototypowych urządzeń otrzymał w USA 3 patenty.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych prof. Paska należą m.in.:

  • Konstrukcja prototypu systemu montażu spawanych podzespołów samochodowych sterowanego systemem wizyjnym.
  • Konstrukcja prototypu inteligentnego skomputeryzowanego narzędzia do wytaczania głębokich otworów.
  • Konstrukcja prototypu 4-osiowej obrabiarki przekształcalnej.

Przykładowe publikacje:

  • Akbarzadeh, N., Pasek, Z. J., (2008) An Analytical Model for Manufacturing Service Supply Contracts, Journal of Manufacturing Systems, 27 (2), p. 70-76, Special Issue on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Manufacturing.
  • Pasek, Z. J., (2007) Why to Teach Manufacturing in a Museum?, International Journal of Engineering Education, 23 (1), p. 50-57, Special Issue on Trends in Pre-College Engineering and Technology Education.
  • Pasek, Z. J., (2006) Challenges in the Design of Reconfigurable Machine Tools, in Reconfigurable Manufacturing Systems and Transformable Factories, Springer Verlag, Dashchenko, A. (ed.).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej