Prof. Dr Georg Lind (Niemcy)

Prof. Dr. Georg Lind (ur. 1947) jest badaczem i wykładowcą na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy), gdzie kieruje katedrą Psychologii demokracji, psychologii rozwoju moralnego i psychologii edukacji. Wcześniej był wieloletnim wykładowcą na uniwersytetach w Chicago, Berlinie i Monterrey. Lind jest uczniem Jeana Piageta i Lawrence'a Kohlberga. Rozwinął jednak własne, niezależne i udokumentowane przez setki eksperymentów teorie: tzw. "teorię dwóch aspektów zachowania moralnego" (nawiązującą do Piagetowskiego paralelizmu kognitywno-afektywnego) oraz "edukacyjną teorię rozwoju moralnego".

Jest ceniony w świecie jako twórca "Konstanckiej Metody Dyskusji nad Dylematem Moralnym" oraz "Moral Judgment Test", stosowanych w szkolnictwie wszystkich szczebli w ponad 40 krajach.
Tzw. "Metoda Konstancka" pozwala zdaniem Linda, rozwijać naturalną kompetencję człowieka do partycypacji w procesach demokratycznych

Metoda ta będzie prezentowana w ramach Poznańskiej wizyty prof. Linda (jest to druga wizyta, pierwsza miała miejsce w roku 2007 i zaowocowała intensywną współpracą między Zakładem Etyki UAM a zespołem badawczym prof. Linda, publikacjami, szkoleniami etc.: efekty tej współpracy już w tej chwili wzbogacają program studiów w zakresie Etyki na UAM w Poznaniu).

Prof. Lind prowadzi własny program edukacyjny dla nauczycieli demokracji (zob. www.uni-konstanz.de/ag-moral/ ) Był także inicjatorem projektu "Demokracja i Wychowanie w Szkole" (DES) w Nadrenii-Westfalii. Prowadzi program edukacji wzmacniającej kompetencje podejmowania decyzji w trudnych warunkach dla oficerów Bundeswehry. Współpracuje z rządami państw zwalczających przestępczość i inne negatywne zjawiska społeczne na poziomie edukacyjnym, poprzez wzmacnianie indywidualnych kompetencji moralno-demokratyczych (m.in. w Kolumbii i Meksyku).

Jest autorem setek publikacji w wielu językach. Dwie najważniejsze książki Linda to: "Ist Moral lehrbar?" ("Czy można uczyć moralności?") z 2000 roku oraz "Moral ist lehrbar" z 2002 roku, II wyd. 2009; jest przygotowywany polski przekład tej pracy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej