Prof. Goetz Graefe (USA)

Prof. Goetz Graefe to światowej rangi ekspert w dziedzinie systemów baz danych.

Posiadane tytuły i pełnione funkcje:

 • Hewlett-Packard Fellow (od 2008) - Hewlett-Packard Laboratories
 • Distinguished Engineer (2006-08) - Hewlett-Packard Laboratories
 • Software architect dla systemu zarządzania bazą danych Microsoft for SQL Server (1994-2005) i dla warstwy oprogramowani the Common Language Runtime (2005-06)
 • Associate Professor, Portland State University (1992-94)
 • Assistant Professor, University of Colorado at Boulder (1989-92)
 • Assistant Professor, Oregon Graduate Institute (1987-89)
 • Doktorat w dziedzinie informatyki, University of Wisconsin - Madison (1987)

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 • Opracowanie techniki optymalizacji zapytań, tzw. extensible query optimization, wykorzystywanej w wielu projektach badawczych i oprogramowaniu prototypowym (m.in. Exodus) oraz stosowanej w wielu systemach komercyjnych, m.in. Tandem (Hewlett-Packard), Microsoft, Texas Instruments.
 • Nagroda za artykuł mający największy wpływ na postęp badań w dziedzinie (influential paper), przyznany przez jedną z trzech najwyżej notowanych konferencji na świecie z dziedziny zarządzania danymi - International Conference on Data Engineering (2005).
 • Opracowanie i zaimplementowanie mechanizmu równoległego wykonywania zapytań w bazach danych, stosowanego obecnie w wielu komercyjnych systemach zarządzania bazami danych, m.in. Microsoft, Informix (IBM), Unisys. Mechanizm ten otrzymał nagrodę "Test of time" przyznaną przez jedną z trzech najwyżej notowanych konferencji na świecie z dziedziny zarządzania danymi - ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (2000).
 • Opracowanie i zaimplementowanie innych mechanizmów optymalizacji zapytań (m.in. bazujących na sortowaniu i haszowaniu), stosowanych w komercyjnych systemach zarządzania bazami danych, m.in. Informix (IBM), Red Brick (IBM), Ingres, Sybase.
 • Badania naukowe w dziedzinach optymalizacji zapytań i indeksowania danych, których rezultatem było wyniesienie tych dziedzin do głównych w zakresie systemów baz danych. 
 • Prace w zakresie przetwarzania równoległego (m.in. sortowania), uhonorowane nagrodą "ACM software systems" (2009).

Publikacje z najlepszych światowych konferencji i czasopism z dziedziny zarządzania danymi:

 • Goetz Graefe: The five-minute rule 20 years later (and how flash memory changes the rules). Commun. ACM 52 (7): 48-59 (2009).
 • Goetz Graefe: Implementing sorting in database systems. ACM Comput. Surv. 38 (3): (2006).
 • Goetz Graefe, Michael J. Zwilling: Transaction support for indexed views. ACM SIGMOD 2004.
 • Goetz Graefe: Sorting and indexing with Partitioned B-Trees. CIDR 2003.
 • Goetz Graefe, William J. McKenna: The Volcano optimizer generator: extensibility and efficient search. ICDE 1993: 209-218
 • Goetz Graefe: Query evaluation techniques for large databases. ACM Comput. Surv. 25 (2): 73-170 (1993).
 • Goetz Graefe: Encapsulation of parallelism in the Volcano query processing system. ACM SIGMOD 1990: 102-111.
 • Goetz Graefe, David J. DeWitt: The EXODUS optimizer generator. ACM SIGMOD 1987: 160-172.
 • David J. DeWitt, Robert H. Gerber, Goetz Graefe, Michael L. Heytens, Krishna B. Kumar, M. Muralikrishna: GAMMA - a high performance dataflow database machine. VLDB 1986: 228-237.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej