Nagroda Naukowa 2013

Kapituła uhonorowała

Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2013

prof. dr. hab. Andrzeja Katrusiaka

za cykl prac na temat chemii w warunkach ekstremalnych publikowanych w 2012 roku oraz za rozwój i promocję na świecie poznańskiego uniwersytetu i Poznania.

Prof. Andrzej Katrusiak, kierownik Zakładu Chemii Materiałów na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest współautorem ponad 370 artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych o światowym zasięgu oraz współredaktorem dwóch książek opublikowanych w renomowanych wydawnictwach: Correlations, Transformations and Internactions in Organic Crystal Chemistry, Oxford University Press, Hight-Pressure Crystallography, Dordrecht.

Szczególnie wartym wyróżnienia jest fakt, iż prof. A. Katrusiak jako pierwszy w kraju wykonał badania wysokociśnieniowej struktury mikroskopowej kryształów i jest założycielem poznańskiego laboratorium wysokociśnieniowego, jednej z niewielu tego typu jednostek na świecie.

Podejmowane przez Laureata Nagrody badania, dotyczą otrzymywania nowych funkcjonalnych materiałów, co jest warunkiem dynamicznego rozwoju technologicznego. Znaczenie praktyczne tych wyników jest nieocenione, pozwoliło bowiem na efektywne poszukiwanie nowych materiałów o walorach użytkowych we wszystkich dziedzinach produkcji i technologii. Dzięki nieustannemu rozwojowi prof. A. Katrusiak zdobywa coraz większą międzynarodową renomę i sławę, rozsławiając tym samym na świecie nie tylko swoje nazwisko, lecz także uczelnie miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej