Podsumowanie - 2008 rok

Podsumowanie współpracy w 2008 roku - sprawozdanie

Informujemy, że podsumowano współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane i zachęcamy do zapoznania się z całym załączonym dokumentem. Dodatkowo zamieszczamy również wykaz dotacji udzielonych z budżetu Miasta Poznania w 2008 roku w formie pliku Excela, który umożliwi szybkie odszukanie, a nawet sortowanie danych.

Na przestrzeni 2008 roku wydziały merytoryczne UMP, współpracujące z organizacjami III sektora, ogłosiły oraz przeprowadziły łącznie 40 otwartych konkursów ofert na realizację 108 zadań publicznych w poszczególnych sferach pożytku publicznego. W efekcie końcowym podmioty uprawnione złożyły 1.453 oferty, z których 679 zostało odrzuconych. Po zakończeniu procedur konkursowych przekazano środki finansowe w formie dotacji w łącznej wysokości 51.330.295,80 zł  na realizację 774 projektów.

Koszt całkowity projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe wyniósł 77.331.726,61 zł. Realizatorzy zapewnili środki własne w łącznej wysokości 26.001.430,81 zł, co stanowi 34% całkowitego kosztu projektów. Natomiast z budżetu Miasta Poznania przekazano 66% pozostałych środków finansowych.

Zapraszamy do lektury!  Przedstawiony materiał oprócz danych finansowych obejmuje również szeroki zakres pozafinansowych form współpracy Miasta z III sektorem (konkursy, kampanie informacyjne i społeczne, konferencje, spotkania, festyny itp.).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej