Podsumowanie - 2010 rok

Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawia sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2010 rok.

W 2010 roku przeprowadzono 24 otwarte konkursy ofert na realizację 97 zadań publicznych w poszczególnych sferach pożytku publicznego. Podmioty uprawnione złożyły 1.404 oferty, ostatecznie podpisano 784 umowy z organizacjami pozarządowymi.

Po zakończeniu otwartych konkursów ofert przekazano w formie dotacji kwotę 58.693.764,58 zł dla organizacji sektora pozarządowego. Całkowita wysokość środków finansowych dla zadań realizowanych przez NGO wyniosła 84.045.960,24 zł. Realizatorzy zadań zapewnili 30% środków własnych, natomiast z budżetu Miasta Poznania przekazano 70% pozostałych środków finansowych.

Ponadto 35 podmiotów uprawnionych otrzymało z budżetu Miasta środki w ramach tzw. "małych grantów", czyli w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodatkowo w ramach tej procedury przekazano środki w łącznej kwocie 292.429,80 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z całym opracowaniem. Dokument zawiera również elementy pozafinansowej współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi, które obejmują działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskiej Rady Seniorów, a także pozostałe wydarzenia i projekty z udziałem organizacji pozarządowych.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie wraz z kompletem załączników.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej