Podsumowanie - 2020 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, wnioski i rekomendacje. 
Zachęcamy do lektury

Załączniki


kontakt:

Agata Patelka

tel. 61 878 48 58
e-mail: agata_patelka@um.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej