Podsumowanie - 2009 rok

Sprawozdanie ze współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku

Informujemy, że Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonał podsumowania płaszczyzny współpracy Miasta Poznania z "trzecim sektorem" w 2009 roku. Poniżej prezentujemy sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wraz z załącznikami, które umożliwiają szybkie odszukiwanie, a nawet sortowanie danych. 

W 2009 r. przeprowadzono 36 otwartych konkursów ofert na realizację 106 zadań publicznych w poszczególnych sferach pożytku publicznego. Łącznie podpisano 842 umowy z organizacjami sektora pozarządowego. Koszt całkowity realizowanych przez NGO projektów wyniósł 93.156.764,56 zł. Realizatorzy zadań zapewnili 36% środków własnych, natomiast z budżetu Miasta Poznania przekazano 64% pozostałych środków finansowych, które organizacje pozarządowe otrzymały w formie dotacji.

Zachęcamy do zapoznania się z całym opracowaniem. Dokument zawiera również elementy pozafinansowej współpracy Miasta z organizacjami społecznymi, które obejmują działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskiej Rady Seniorów i Rady Sportu. Ponadto ukazano także akcje społeczne skierowane do mieszkańców, takie jak: kampania informacyjna "1% dla Poznania", konkursy, festyny, spotkania, konferencje.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej