Podsumowanie - 2016 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, wnioski i rekomendacje. Dodatkowo, załącznikiem do Sprawozdania jest wykaz wszystkich złożonych ofert i udzielonych dotacji na 2016 rok. Zestawienie jest w formie tabelki Excel, co pozwala na swobodne sortowanie i filtrowanie danych pod różnymi kątami.

Zachęcamy do lektury.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej