Gminny Program Rewitalizacji

7 listopada 2017 r. Rada Miasta Poznania przyjęła Uchwałą Nr LVI/1021/VII/2017 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Program obejmuje głównie obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Rady Miasta Poznania: Śródmieście i niektóre tereny przyległe. Po wdrożeniu Programu, obszar rewitalizacji ma stać się obszarem: równomiernie rozwiniętym; kształtowanym przez silne społeczeństwo obywatelskie; stanowiącym najlepsze miejsce do zamieszkania, pracy, nauki, prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim handlu i usług oraz kreatywnej przedsiębiorczości; rozwoju kultury oraz wypoczynku w kameralnych i atrakcyjnie urządzonych wnętrzach urbanistycznych: placach i ulicach, parkach i skwerach.

Głównymi celami Programu są: zatrzymanie procesu depopulacji; wzmocnienie aktywności gospodarczej, szczególnie handlowo-usługowej, kulturalnej i społecznej; przywrócenie ciągłości struktur urbanistycznych i estetyki przestrzeni miejskiej, poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza. W ramach Programu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej i zwiększenie jej dostępności oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój ekomobilności oraz usprawnienie transportu miejskiego, polepszenie warunków zamieszkania, aktywizacja terenów przybrzeżnych rzeki Warty, uatrakcyjnienie oferty kulturalnej, uaktywnienie i integracja lokalnych społeczności.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej