Śpiew jest najbardziej rozpoznawalnym elementem wspólnej modlitwy w Taizé

Ważnym i bardzo charakterystycznym elementem wspólnej modlitwy w Taizé jest śpiew. Wielojęzyczność pielgrzymów przybywających do Taizé sprawia jednak, że wykorzystanie tradycyjnych pieśni kościelnych o wielu zwrotkach jest niemożliwe. Aby umożliwić każdemu świadome uczestnictwo w modlitwie, Wspólnota Taizé wykorzystuje więc proste formy muzyki kościelnej, śpiewy Jacques'a Berthiera, kompozycje Josepha Gelineau oraz tradycyjne melodie prawosławne.
Cechą charakterystyczną śpiewów z Taizé jest ich prosty, najczęściej jednozdaniowy tekst, będący często cytatem z Biblii lub tradycji Kościołów. Niewielki rozmiar tekstu sprawia, że jest on łatwy do zapamiętania. Melodia skłania do refleksji i wewnętrznego wyciszenia się. Formalnie większość śpiewów z Taizé to ostinata i kanony. Podstawowy układ śpiewu może być wykonywany przez niewielkie grupy, a pełne aranżacje na chór z instrumentalizacją i partiami solistów - podczas wielkich zgromadzeń liturgicznych.
Proste melodie, medytacyjny charakter i tłumaczenia na wiele języków przyczyniły się do popularności śpiewów z Taizé wśród chrześcijan. Stosowane są one w praktyce liturgicznej większości wyznań na wszystkich kontynentach.