Urząd Gestapo w Poznaniu powstał 7 listopada 1939 r. i mieścił się w Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych

Urząd Gestapo, noszący w Poznaniu nazwę Staatpolizeileitstelle, powstał 7 listopada 1939 r. i mieścił się w Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych. Gestapo zajmowało się zwalczaniem wszelkich działań szkodzących Trzeciej Rzeszy, np. zdrady stanu, ruchu oporu, sabotażu, wrogiej propagandy, zamachów bombowych.
Urząd Gestapo nosił w Poznaniu nazwę Staatpolizeileitstelle i mieścił się przez cały czas okupacji w Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych 1. Powstał 7 listopada 1939 r. Urzędowi podlegało kilka placówek terenowych w Rejencji poznańskiej.
Szefem mieszczącego się w Poznaniu Gestapo był SS-Sturmbannführer i radca Rejencji dr Helmut Bischoff, a następnie tak samo tytułowany dr Heine Karl Stossberg. W sierpniu 1944 r. Gestapo połączono z policją kryminalną i poddano komendantowi policji bezpieczeństwa, którym był SS-Sturmbannführer i nadradca Rejencji dr Karl Pütz.
Gestapo zajmowało się zwalczaniem wszelkich działań szkodzących Trzeciej Rzeszy, takich jak zdrada stanu, lewicowe ruchy społeczne, ruch oporu, sabotaż, wroga propaganda, ukrywanie broni, zamachy bombowe, podpalenia, słuchanie zakazanych audycji radiowych, oraz ściganiem zbiegłych jeńców. W pracy Gestapo posługiwało się konfidentami, donosicielami, szpiegami i agentami policyjnymi z różnych grup społecznych. Szczególnie obserwowane były załogi w zakładach pracy, ale także mieszkańcy w swoich domach w mieście. W działaniach Gestapo uczestniczyli również aktywiści NSDAP.