W Poznaniu uruchomiono pierwszy w kraju teleks

Urządzanie zainstalowano specjalnie na Powszechną Wystawę Krajową w 1929 r. Bardzo przydatna w organizacji PeWuKi była możliwość połączeń telegraficznych z wszystkimi urzędami pocztowo-telegraficznymi i to zarówno w kraju, jak i za granicą. Rok 1929 r. był ważny dla telekomunikacji poznańskiej jeszcze z innego względu - w listopadzie rozpoczęto modernizację jednej z najstarszych w Polsce centrali telefonicznej Śródmieście. Okres II Rzeczypospolitej to bardzo szybki rozwój telefonii przewodowej. Od 1928 r. wprowadzono pełną automatyzację central, od 1931 roku liczniki rozmów, a w 1937 r. poznaniacy mogli już korzystać z zegarynki.