Wiktor Dega: "Ortopedia i rehabilitacja"

Wiktor Marian Dega (1896-1995) - lekarz-ortopeda, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, a później poznańskiej Akademii Medycznej, naukowiec, uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Urodzony w Poznaniu, w którym spędził większą cześć życia. Autor ponad 250 prac, z których 60 dotyczy tematu wrodzonych zwichnięć stawu biodrowego. Jego badania w tej dziedzinie stały się podstawą do opracowania nowatorskiej metody operacyjnego leczenia. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, ekspert do spraw rehabilitacji Światowej Organizacji Zdrowia oraz konsultant Światowego Funduszu Badań w Nowym Jorku. Autor pionierskiego programu kompleksowej rehabilitacji na każdym etapie leczenia, uznanego przez WHO za program modelowy. W 1960 utworzył w Poznaniu pierwszą na świecie Katedrę Medycyny Rehabilitacyjnej. Wiktor Dega zmarł w Poznaniu, został pochowany na Cmentarzu Junikowo.


Tomasz Drobnik: "O przenoszeniu czynności mięśni przy porażeniach dziecięcych"

Tomasz Drobnik (1858-1901) - doktor medycyny, chirurg i działacz społeczny. Kierownik oddziału chirurgicznego Szpitala Dziecięcego św. Józefa w Poznaniu, naczelny chirurg w Szpitalu Miejskim w Poznaniu. Prowadził badania naukowe w dziedzinie chirurgii klinicznej. Prezes Towarzystwa Młodych Przemysłowców. Przez ponad 10 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Obecnie jest pochowany na poznańskim Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.


Agnieszka Duczmal: "Wszystko podporządkowaliśmy orkiestrze"

Agnieszka Duczmal (ur. 1946) - dyrygentka, założycielka, dyrektor i kierownik artystyczny poznańskiej orkiestry Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus", przez wiekszą część życia związana z Poznaniem. Wraz z Orkiestrą nagrała 50 płyt, ponad 150 godzin muzyki radiowej, ponad 100 telewizyjnych koncertów i programów muzycznych, zarówno w kraju jak i zagranicą. W jej dorobku artystycznym znajduje się wiele prawykonań, m.in. pierwsze światowe nagranie Wariacji Goldbergowskich J.S. Bacha w transkrypcji J. Kofflera na orkiestrę kameralną. Jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie mediolańskiego Teatro alla Scala. Laureatka wielu nagród i odznaczeń, uhonorowana m.in. tytułem "La donna del mondo" (Kobieta Świata) przyznany przez Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie pod patronatem UNESCO i prezydenta Włoch za wybitne w skali światowej osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i działalności społecznej. W 2008 r. wraz ze swoją orkiestrą otrzymała tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania w dowód uznania dla wybitnych dokonań w zakresie muzyki kameralnej, doceniając zasługi w rozsławianiu artystycznego oblicza Poznania na scenach świata w trakcie czterdziestu lat działalności.


Włodzimierz Dworaczek: "Genealogia"

Włodzimierz Dworzaczek (1906 - 1988) - historyk, heraldyk, genealog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Historii Kultury Polskiej. Autor 2-tomowej "Genealogii", kontynuator prac Adama Bonieckiego nad kolejnymi tomami "Herbarza", redaktor "Polskiego Słownika Bibliograficznego", autor ok. 100 haseł Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Rozpoczął prace nad wielotomowym herbarzem pn. "Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce". Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Przez ponad 60 lat życia był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na poznańskim cmentarzu Miłostowo.


Tytus Działyński: "Biblioteka Kórnicka"

Tytus Działyński (1796-1861) - arystokrata z tytułem hrabiowskim, działacz polityczny, mecenas sztuki, kolekcjoner rękopisów i starodruków, wydawca źródeł historycznych. Dzięki jego staraniom wydano m.in. Statut Litewski, Liber geneseos familiae Schidloviciae, Acta Tomiciana, Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum, Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego, Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyscii illustrantia. Współzałożyciel i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, współzałożyciel Towarzystwo Przemysłowe. Uczestnik powstania listopadowego. Przez ponad 30 lat rezydował we własnym zamku w podpoznańskim Kórniku, który przebudował na potrzeby gromadzenia i ekspozycji swojej kolekcji oraz w pałacu w Poznaniu. Przy zamku założył, istniejące do dzisiaj, Arboretum Kórnickie, w którym aklimatyzował wiele gatunków drzew i krzewów, nie rosnące na ziemiach polskich. Właściciel majątku w Konarzewie k. Poznania oraz pałacu rodowego przy Starym Rynku w Poznaniu, gdzie w Sali Czerwonej organizował wykłady otwarte z różnych dziedzin wiedzy. Urodził się z zmarł w Poznaniu. Jest pochowany w Kórniku, w krypcie rodowej kościoła pw. Wszystkich Świętych.


Krystyna Feldman: "Od wartości materialnych znacznie wyżej stawiam wartości duchowe"

Krystyna Feldman (1916-2007) - wybitna aktorka teatralna i filmowa, łączniczka Armii Krajowej w czasie drugiej wojny światowej, laureatka wielu polskich i zagranicznych nagród i odznaczeń, od lat 70. XX związana z poznańskimi teatrami Polskim i Nowym.

Załączniki


Arkady Fiedler: "Jutro na Madagaskar"

Arkady Fiedler (1894 - 1985) - prozaik, reportażysta, przyrodnik i podróżnik, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, porucznik Wojska Polskiego, od urodzenia związany z Poznaniem. Odbył 30 wypraw i egzotycznych podróży, które opisał w 32 książkach przetłumaczonych na ponad 20 języków. W 1974 r. w swoim domu w podpoznańskim Puszczykowie utworzył prywatne Muzeum-Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera. Jest pochowany na cmentarzu w Puszczykowie.


Włodzimierz Filipek: "Nie umiał się bać ludzi"

Włodzimierz Filipek, dziennikarz, publicysta, badacz przeszłości, wykładowca, przez całe życie związany z Poznaniem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej