Ludwik Sitowski: "Z biologji poprocha cetyniaka"

Ludwik Sitowski (1880-1947) - profesor, zoolog, doktor filozofii, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, prekursor metody biologicznego zwalczania owadów szkodników (głównie leśnych). Został uznany za światowy autorytet w dziedzinie owadów pasożytniczych. Zajmował się także zoogeografią Pienin, fizjologią owadów oraz pszczelarstwem. Autor ponad 40 prac naukowych. Przez 28 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na cmentarzu poznańskiej parafii św. Jana Vianney'a.


Roger Sławski: "Wielkopolanin i Europejczyk"

Roger Sławski (1871-1963) - jeden z najwybitniejszych architektów działających w Wielkopolsce od schyłku XIX w. do lat 50. XX w., od urodzenia związany z Poznaniem. Był naczelnym architektem Powszechnej Wystawy Krajowej. Zaprojektował wiele budynków świeckich oraz kościoły znajdujące się na terenie miasta oraz obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a także obiekty architektoniczne na terenie Niemiec. Jest pochowany w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.


Michał Sobeski: "Filozofja sztuki: Dzieje estetyki, zagadnienie metody, twórczość artysty"

Michał Sobeski (1877-1939) - filozof, krytyk teatralny i publicysta, współzałożyciel Wszechnicy Piastowskiej (od 1920 Uniwersytetu Poznańskiego; obecnie Uniwersytet im. A. Mickiewicza), gdzie był profesorem i dziekanem wydziału filozoficznego. Członek Komisji Historii Filozofii w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności, prezes Poznańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Specjalizował się w filozofii sztuki, estetyce, i historii filozofii. Zmarł w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie jest pochowany na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.


Jerzy Sobociński: "Dla artysty to dzieło jest najważniejsze, które jeszcze nie powstało"

Jerzy Sobociński, artysta - rzeźbiarz, zajmował poczesne miejsce wśród twórców poznańskiego środowiska.

Załączniki


Florian Stablewski: "Wszystkim dla wszystkich Chrystus"

Florian Stablewski (1841-1906) - rezydujący w Poznaniu arcybiskup metropolita poznański i gnieźnieński oraz prymas Polski w latach 1891-1906, poseł do sejmu pruskiego w latach 1876-1891. Założyciel istniejących do dzisiaj w Poznaniu: Muzeum Diecezjalnego, Drukarni i Księgarni św. Wojciecha oraz tygodnika "Przewodnik Katolicki", inicjator katolickiego ruchu społecznego w Wielkopolsce. Doprowadził do powstania w Poznaniu nowego gmachu seminaryjnego wraz z wprowadzeniem nowego modelu studiów seminaryjnych, remontu katedry poznańskiej i katedry gnieźnieńskiej, renowacji pałacu arcybiskupiego i budynków konsystorskich. Objął patronat nad budową nowych kościołów i kaplic. Zmarł w Poznaniu. Jest pochowany w katedrze poznańskiej.


Wacław Jan Strażewicz: "Państwowy Instytut Naukowy Leczniczych Surowców Roślinnych"

Wacław Jan Strażewicz (1889-1950) - farmaceuta i botanik, wykładowca Uniwersytetu Stefana Batorego, prodziekan Uniwersytetu Poznańskiego, popularyzator zielarstwa i ziołolecznictwa, organizator i pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych w Poznaniu. Redaktor naczelny czasopisma "Rośliny Lecznicze i Przemysłowe", współpracownik czasopisma "Wiadomości Zielarskie". Członek Komisji Farmaceutycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Komitetu Zielarskiego oraz Państwowej Rady Zdrowia. Przez 5 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim.


Paweł Strzelecki: "Fizyczny opis Nowej Południowej Walii i Ziemi van Diemena"

Paweł Strzelecki (1797-1873) - urodzony w Głuszynie (obecnie w granicach miasta Poznania) polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca, członek The Royal Society of London. Odbył 9-letnią podróż dookoła świata, prowadząc badania przyrodnicze, geologiczne i obserwacje meteorologiczne w Ameryce Północnej (Appalachy, Floryda, Meksyk), Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Peru, Urugwaj,), Australii, Nowej Zelandii, Tasmanii, Polinezji i na Hawajach. Podczas pobytu w Australii zbadał najwyższe pasmo górskie Wielkie Góry Wododziałowe, a jego najwyższy szczyt nazwał Górą Kościuszki. Zmarł w Londynie, jego prochy znajdują się od 1997 r. w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.


Stanisław Strugarek: "W antrejce, na ryczce, stały pyry w tytce"

Stanisław Strugarek (1911-1965) - nauczyciel, pisarz i autor sztuk dla teatrów lalkowych, słuchowisk i felietonów, redaktor Polskiego Radia, przez całe życie był związany z Poznaniem. Miłośnik i propagator gwary i folkloru poznańskiego, które przedstawiał w audycjach "Wuja Ceśku". Był wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Miasta Poznania, Złotym Medalem Koszalina i Odznaką Honorową Miasta Szamotuły. Jest pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.


Józef Struś: "Tętno jest czynnością najpierw serca, następnie tętnic, które przez rozkurcz i skurcz znajdują się w ruchu"

Józef Struś (łac. Iosephus Struthius) jest jedynym lekarzem polskiego pochodzenia epoki renesansu wymienianym w każdym obszernym podręczniku historii medycyny. Jego dzieło wydane w 1555 roku zrewolucjonizowało wiedzę o krwi i jej przepływie. Za życia uznany za legendę na skalę europejską, w latach 1557-1559 pełnił funkcję burmistrza Poznania.

Załączniki


Stefan Stuligrosz: "Cantate Domino"

Stefan Stuligrosz (1920-2012) - polski dyrygent chórów, twórca Chóru Chłopięco-Męskiego "Poznańskie Słowiki", kompozytor, kierownik Redakcji Muzycznej poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia, profesor i rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skomponował ponad 600 utworów, przede wszystkim religijnych utworów chóralnych. Kawaler Orderu Orła Białego, uhonorowany papieskim medalem Per artem ad Deum (Przez sztukę do Boga). Honorowy Obywatel Miasta Poznania. Przez całe życie był związany z Poznaniem. Jest pochowany w Poznaniu na cmentarzu Junikowo.


Hanna Suchocka: "Całym swoim działaniem staram się być wierna myśli i nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II"

Hanna Suchocka (ur. 03.04.1946) - jedyna kobieta, która sprawowała w Polsce funkcję Prezesa Rady Ministrów (1992-1993); w latach 1997-2001 była Ministrem Sprawiedliwości; w latach 2001 - 2013 Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich; dr nauk prawnych, profesor Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.


Adam Swach: "Pokój i dobro"

Adam Swach (1668-1747) - urodzony na Morawach franciszkanin, artysta-malarz tworzący obrazy i polichromie w kościołach w Poznaniu, Owińskach, Lądzie, Pyzdrach, Żerkowie, Kaliszu, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Jarosławiu, Krasnymstawie, Szamotułach, Wełnie, Krakowie i Krośnie. Przebywał w poznańskim zakonie franciszkanów ponad 60 lat. Jest pochowany w Poznaniu.


Kazimierz Szczerkowski: "Ilustrowany przewodnik po ogrodzie zoologicznym w Poznaniu"

Kazimierz Szczerkowski (1877-1952) - zoolog, w latach 1922-1040 dyrektor, a w latach 1945-1951 wicedyrektor poznańskiego ogrodu zoologicznego, współzałożyciel Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych w Bazylei, prekursor międzynarodowej współpracy mającej na celu uratowanie ginącego żubra, autor pierwszego ilustrowanego przewodnika po poznańskim ogrodzie zoologicznym, projektant woliery dla ptaków wodnych i błotnych postawionej na terenie ZOO w 1924 r. Zmarł w Poznaniu. Jest pochowany na Cmentarzu Jeżyckim.


Maria Sancja (Janina) Szymkowiak: "Anioł Dobroci"

Janina Szymkowiak (1910-1942) - siostra Maria Sancja, siostra zakonna ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, od 1936 r. do śmierci przebywała w poznańskim domu prowincjonalnym sióstr serafitek przy ul. Św. Rocha, gdzie była wychowawczynią, nauczycielką, tłumaczką, furtianką, refektarką. W czasie II wojny światowej pomagała, jako tłumaczka, jeńcom francuskim i angielskim. Zmarła w Poznaniu. Jej ciało znajduje się w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu. W 2002 r. została zaliczona przez papieża Jana Pawła II w poczet błogosławionych.


Zdzisław Szulc: "Słownik lutników polskich"

Zdzisław Szulc (1895 - 1959) - kupiec, tenisista, instrumentolog, prekursor muzealnictwa muzycznego, inicjator i współzałożyciel oraz dożywotni kustosz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, które powstało na bazie jego bogatej kolekcji instrumentów muzycznych. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Przyjaciół Miasta Poznania, inicjator i wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników, współorganizator I Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego, honorowy członek AZS-u i założyciel Polskiego Związku Tenisowego. Przez całe życie był związany z Poznaniem, gdzie zmarł.


Heliodor Święcicki: "Pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego"

Heliodor Święcicki (1854-1923) - lekarz ginekolog, profesor, współzałożyciel i pierwszy rektor Wszechnicy Piastowskiej (od 1920 Uniwersytetu Poznańskiego; obecnie Uniwersytet im. A. Mickiewicza), społecznik i filantrop. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor  200 artykułów i rozpraw naukowych z zakresu etiologii i leczenia chorób ginekologicznych,  anatomii i patologii ogólnej oraz rozprawy "O estetyce w medycynie". Założyciel fundacji "Nauka i praca" mającej na celu wspieranie polskich uczonych i młodzieży, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przez 40 lat życia był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Obecnie jest pochowany w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha.


Edward Taylor: "Historia rozwoju ekonomiki"

Edward Taylor (1884-1964) - ekonomista, profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Handlowej, organizator studiów ekonomicznych i prawa skarbowego na Uniwersytecie Poznańskim, Twórca "poznańskiej szkoły ekonomicznej" oraz prekursor utworzenia ze spółdzielczości dyscypliny naukowej. Tłumacz klasyki ekonomii. Filister h.c. i kurator z ramienia Uniwersytetu w barwach Korporacji Akademickiej Balia. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Działacz narodowy, publicysta walczący o wolność gospodarczą i rozwój klasy średniej, radny w Radzie Miejskiej Poznania. Przez ponad 40 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł.


Wojciech Trąmpczyński: "Prawo musi pozostać prawem"

Wojciech Trąmpczyński (1860-1953) - polityk, prawnik, działacz Narodowej Demokracji, poseł Sejmu Pruskiego z prowincji poznańskiej i członek Reichstagu, od 1919 r. poseł i marszałek Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W Poznaniu działał w Radzie Miejskiej, był dyrektorem Hotelu Bazar, doradcą prawnym Banku Ziemskiego, Prezesem Prowincji i Rejencji Poznańskiej. Stał na czele władz administracyjnych podczas powstania wielkopolskiego. Został członkiem dożywotnim Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Uhonorowany Orderem Orła Białego (1927), estońskim Wolności III klasy i papieskim Orderem Błogosławionego Piusa IX. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Poznania, Poza okresem aktywnej działalności politycznej w Sejmie i Senacie w Warszawie, większość życia zawodowego spędził w Poznaniu, gdzie zmarł w 1953 r. Obecnie jest pochowany na poznańskim Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.


Natalia Tułasiewicz: "Wybrał mnie Pan do cudownej misji miłości w świecie"

Natalia Tułasiewicz (1906-1945) - absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Poznańskim, nauczycielka w poznańskich szkołach, pełnomocnik Rządu Londyńskiego i świecki apostoł w ramach Wydziału Duszpasterskiego konspiracyjnej organizacji "Zachód". Zginęła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. W 1999 r. papież Jan Paweł II włączył Natalię Tułasiewicz w poczet błogosławionych w grupie 108 błogosławionych męczenników.


Kazimierz Ulatowski: "Historia gotyku i renesansu"

Kazimierz Ulatowski (1884-1975) - architekt i historyk architektury, współzałożyciel Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, docent Politechniki Poznańskiej, autor podręczników o architekturze, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, kierownik Departamentu Sztuki i Kultury w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej, dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy, naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty Zarządu Miejskiego w Toruniu. W Poznaniu projektant przebudowy holu Dworca Głównego, odbudowy i przebudowy kościoła pw. św. Michała, kamienice w Śródmieściu. Uczestniczył w odbudowie Starego Rynku. Najwięcej jego projektów zostało zrealizowanych w Toruniu. Przez blisko 50 lat był związany z Poznaniem, gdzie zmarł. Jest pochowany na zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim.


Roman Stefan Ulatowski: "Pracownia Fotografii Artystycznej"

Roman Stefan Ulatowski (1881-1959) - jeden z najwybitniejszych fotografów zawodowych i pionier życia fotograficznego w Wielkopolsce, członek Fotoklubu Polskiego, założyciel Zachodniopolskiego Związku Fotografów Zawodowych oraz miesięcznika fotograficznego Światłocień. Wydał serię 24 tek z własnymi zdjęciami najważniejszych zabytków i obiektów architektonicznych z terenu Poznania i Wielkopolski oraz dzieł eksponowanych  w Poznaniu w 1929 r. w Salonie Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej. Przez blisko 50 lat związany z Poznaniem gdzie zmarł.  Jest pochowany na poznańskim cmentarzu Junikowo.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej