Diagnoza społeczna

Według wyników raportu "Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków" opublikowanego przez Radę Monitoringu Społecznego, Poznań znajduje się w ścisłej czołówce miast charakteryzujących się najwyższą jakością życia. W 2011 r. Poznań (wraz z Krakowem) zajął trzecie miejsce w Polsce pod względem wartości wskaźnika jakości życia (ocena syntetyczna 0,36), za Warszawą i Toruniem. Szczególnie wysoko oceniono wskaźnik dobrobytu materialnego (2. pozycja po Warszawie), poziomu cywilizacyjnego (3. pozycja) oraz kapitału społecznego (5. pozycja). Wskaźnik oceny syntetycznej wzrósł od 2005 r. ponad dwukrotnie.

Projekt badania warunków i jakości życia Polaków pn. "Diagnoza społeczna" jest prowadzony od 2000 r. przez Radę Monitoringu Społecznego. Celem Diagnozy Społecznej jest uzupełnienie diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa. Badanie uwzględnia wszystkie podstawowe aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków: ekonomiczne (np. dochód, zasobność materialną, oszczędności, kredyty), pozaekonomiczne (np. edukację, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej