Local Human Development Index

Jakość życia w Poznaniu została wysoko oceniona w badaniu mierzącym lokalny i regionalny poziom rozwoju społecznego na podstawie wskaźnika Local Human Development Index (LHDI), wykonanym w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wskaźnik LHDI obejmuje dane z trzech kategorii: zdrowie (długość trwania życia nowo narodzonego dziecka, liczba zgonów na choroby serca i nowotwory), edukacja (odsetek dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej i średni wynik egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w stosunku do średniej krajowej), poziom zamożności (suma dochodów podatników przed opodatkowaniem plus dochód z rolnictwa oraz suma wydatków na pomoc społeczną). W badaniu Poznań zajął 6. miejsce (wskaźnik zdrowia 62,35; wskaźnik edukacji 85,83; poziom zamożności 68,37), za Warszawą, powiatem piaseczyńskim, powiatem pruszkowskim, powiatem warszawskim zachodnim i Krakowem.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej