Samorząd Równych Szans

W 2012 r. Miasto Poznań zostało laureatem konkursu "Samorząd Równych Szans" za najlepsze praktyki samorządów w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W konkursie tym Miasto Poznań zdobyło także nagrodą specjalną za projekt "Emocje dla wszystkich - przygotowanie Miasta Poznania do EURO 2012" w kategorii "Dostępny sport".

sieci społecznościowe