Badania jakości życia mieszkańców Poznania

Prezentujemy wyniki badań jakości życia mieszkańców Poznania.

. - grafika artykułu
.

Dzięki współpracy Urzędu Miasta Poznania i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 2002 r. prowadzone są badania socjologiczne wśród poznaniaków. Celem projektu jest monitorowanie wielu aspektów funkcjonowania miasta, stanowiących o jakości życia jego mieszkańców. W ramach programu "Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania" zrealizowano dotąd siedem edycji badań - w latach 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 i 2013. Z opinią poznaniaków zapoznawano się przez wywiady bezpośrednie, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie mieszkańców od 16 do 70 r. życia. Poznaniacy wyrażali swoją opinię i stopień zadowolenia z poszczególnych aspektów funkcjonowania miasta i warunków stanowiących o poziomie życia w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Załączniki

sieci społecznościowe