Bezrobocie w Poznaniu

Sytuacja epidemiologiczna wpływa na rynek pracy w Poznaniu.

. - grafika artykułu
.

Według Powiatowego Urzędu Pracy w I półroczu 2020 liczba bezrobotnych wyniosła 5,9 tys. osób czyli o 2,2 tys. osób więcej niż w grudniu 2019 r. Stopa bezrobocia w Poznaniu osiągnęła poziom 1,7%. Najwięcej bezrobotnych posiadało wykształcenie co najwyżej gimnazjalne lub wykształcenie wyższe. Połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a 1/3 bezrobotnych nie przekroczyła 35 r. życia. Blisko co czwarty bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku, także co czwarty zaliczany był do kategorii długotrwale bezrobotnych. Pracy w Poznaniu poszukiwały 332 osoby niepełnosprawne oraz 62 cudzoziemców.

Na koniec czerwca Powiatowy Urząd Pracy posiadał 0,9 tys. ofert pracy w Poznaniu. Na 1 ofertę przypadało 6 osób zarejestrowanych w PUP.

sieci społecznościowe