Bezrobocie w Poznaniu

W kwietniu 2021 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 2,1%. 

Panorama Poznania - grafika artykułu
Panorama Poznania

Według Powiatowego Urzędu Pracy, w kwietniu 2021 r. liczba bezrobotnych wyniosła 7,6 tys. a stopa bezrobocia 2,1% i była najniższa w Polsce, po Warszawie.
Najwięcej bezrobotnych, ponad połowa, legitymuje się wykształceniem wyższym lub co najwyżej gimnazjalnym. Jedna piąta to osoby młode, do 30 r. życia a ponad jedna czwarta przekroczyła wiek 50 lat. Ponad 43% bezrobotnych posiada staż pracy nie dłuższy niż 5 lat a jedynie co szósty uprawnienia do pobierania zasiłku. Jedna trzecia osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy to osoby długotrwale bezrobotne. Pracy w Poznaniu poszukiwało 0,35 tys. osób niepełnosprawnych oraz 0,1 tys. cudzoziemców.
W kwietniu Powiatowy Urząd Pracy dysponował 1,1 tys. ofert pracy w Poznaniu. Pracę podjęło ponad 0,5 tys. bezrobotnych.

sieci społecznościowe