Cudzoziemcy w Poznaniu

W Poznaniu zameldowanych jest 2.350 osób posiadających obce obywatelstwo.

fot. K.Fryś
fot. K.Fryś

Poznań stanowi miejsce zamieszkania dla 2350 cudzoziemców. Po dłuższym okresie stałego wzrostu ich liczby (w 2003 r. było to 1,3 tys. osób, w 2009 r. - 1,6 tys., w 2015 r. - 2,8 tys.), w 2016 r. odnotowano spadek ich liczby, z uwagi na znaczne zmniejszenie się liczby zameldowań obywateli Ukrainy, Białorusi, Chin oraz Turcji. Obcokrajowcy pochodzą z ponad 100 krajów świata, w tym blisko trzy czwarte z Europy, a jedna trzecia z krajów Unii Europejskiej. Najliczniej reprezentowaną grupą (27,5%) są Ukraińcy, a z krajów UE - Niemcy (9,7%). Spośród obywateli krajów Unii Europejskiej relatywnie licznie  reprezentowani są także Brytyjczycy, Holendrzy, Włosi, Francuzi i Hiszpanie. Spośród osób z innych kontynentów dominują Azjaci (15%), a w dalszej kolejności wymienić można osoby z Afryki (4%) i z Ameryki Północnej (3%). Najmniej cudzoziemców pochodzi z Australii i Oceanii (0,1%). Uwzględniając pojedyncze państwa, najwięcej osób spoza Europy przybyło z Chin, Korei Południowej, USA, Indii i Turcji. Nie brakuje także obywateli krajów bardzo odległych, np. Dominikany, Chile, Mauritiusa, Senegalu czy Zimbabwe.

Blisko 3,5 tys. cudzoziemców (łącznie z czasową wymianą studentów typu Erasmus) pobiera naukę w poznańskich szkołach wyższych. Najliczniej na pełen program studiów przyjeżdżają do Poznania młode osoby z Ukrainy (0,8 tys.), Białorusi i Norwegii (po 0,2 tys.). Z kolei na wymianę czasową najczęściej przyjeżdżają Hiszpanie i Turcy (po 0,2 tys.). Studiują oni głównie na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Ponad połowa zagranicznych studentów pochodzi z Europy. Jednak znaczna część studentów zagranicznych, melduje się na pobyt czasowy do 3 miesięcy i z tego powodu nie obejmuje ich oficjalna statystyka migracyjna.