Długość życia w Poznaniu

Poznanianki żyją przeciętnie 6,8 lat dłużej niż poznaniacy.

Diagram różnicy przewidywanego trwania życia kobiet a mężczyzn w największych polskich miastach (w latach) - grafika artykułu
Diagram różnicy przewidywanego trwania życia kobiet a mężczyzn w największych polskich miastach (w latach)

Urodzony w 2020 r. poznaniak ma szansę przeżyć 74,8 lat, a poznanianka 81,6 lat. Oznacza to, iż poznaniacy i poznanianki żyją dłużej niż osoby w kraju i województwie wielkopolskim. Różnica między przewidywaną długością życia mężczyzn i kobiet w Poznaniu wynosi 6,8 lat. Notowany w ostatnich latach trend wydłużania się przewidywanej długości życia mieszkańców oraz zmniejszania się różnicy pomiędzy przewidywaną długością życia mężczyzn i kobiet odwrócił się. Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, przewidywane trwanie życia w 2020 r., w porównaniu z 2019 r., uległo skróceniu o 0,9 roku dla mężczyzn oraz o 1,5 roku dla kobiet.

sieci społecznościowe