Kobiety w Poznaniu

W Poznaniu zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn, na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet.

W Poznaniu mieszka więcej kobiet niż mężczyzn - grafika artykułu
W Poznaniu mieszka więcej kobiet niż mężczyzn

W Poznaniu zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn, na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet. Jednak w grupie osób do 40 r. życia proporcja ta jest odwrotna (z wyjątkiem osób w wieku studenckim i do 29 r. życia, w których także jest więcej kobiet niż mężczyzn). Najmniejsza jest w grupie wiekowej do 10 lat, w której na 100 chłopców przypadają 93 dziewczynki. Udział kobiet rośnie w kolejnych grupach wiekowych, szczególnie wysoki jest w grupie osób powyżej 80 r. życia, w której liczba kobiet przynajmniej 2-krotnie przekracza liczbę mężczyzn.
W 2021 r. 2681 kobiet zawarło w Poznaniu związek małżeński, najwięcej, ponad 1,1 tys., w wieku 25-29 lat. Dla 87% było to pierwsze małżeństwo. W 2021 r. w Poznaniu urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek natomiast zmarło więcej kobiet niż mężczyzn. Jedną czwartą dzieci urodziły matki w wieku 29-31 lat. Najstarsza matka miała 48 lat. Matki niepełnoletnie urodziły 11 dzieci, a najmłodsza matka miała 15 lat.
Dwie trzecie rodzin w Poznaniu stanowią rodziny pełne z osobami w związku małżeńskim. Co dziewiątą rodzinę stanowią osoby w związku niesformalizowanym, a co piątą rodzinę tworzy samotna matka wychowująca dzieci.  
Mediana wieku kobiet w Poznaniu wynosi 42,5 lat i jest o 3,7 lat wyższa niż mediana wieku mężczyzn. Ponad 30% kobiet w Poznaniu to osoby w wieku emerytalnym. Na 100 kobiet w tej grupie wiekowej przypada 48 mężczyzn w wieku emerytalnym.
Oczekuje się, że urodzona w 2021 r. dziewczynka przeciętnie będzie żyć 81,2 lata, o 7,6 lat dłużej niż urodzony w tym samym roku chłopiec. Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu dla kobiet w Wielkopolsce wynosi 64,8 lat i jest o 3,7 lat dłuższe niż dla mężczyzn.