Konsultacje społeczne "Strategii Demograficznej 2040"

Trwają konsultacje społeczne rządowego dokumentu "Strategia Demograficzna 2040".

Źródło: https://www.gov.pl/web/demografia/ruszaja-konsultacje-spoleczne-strategii-demograficznej-2040 - grafika artykułu
Źródło: https://www.gov.pl/web/demografia/ruszaja-konsultacje-spoleczne-strategii-demograficznej-2040

W pracach nad Strategią wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: resortów, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych i ośrodków badawczych, a także Rada Rodziny oraz Rządowa Rada Ludnościowa. Przygotowanie dokumentu poprzedziły konsultacje m. in. z przedstawicielami organizacji kobiecych, rodzinnych, pracodawców i środowisk naukowych oraz analiza badań mających określić warunki do poprawy kondycji demograficznej Polski. Dokonano pogłębionego przeglądu krajowych i międzynarodowych badań naukowych i instrumentów sprzyjających realizacji planów prokreacyjnych, wprowadzanych w krajach Europy, Azji, i Stanów Zjednoczonych. W pracach nad strategią aktywnie uczestniczyła Rada Rodziny oraz Rządowa Rada Ludnościowa.

Celem "Strategii Demograficznej 2040" jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń. Eksperci zidentyfikowali 10 obszarów wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci i zaproponowali 12 kierunków interwencji w ramach 3 celów szczegółowych. Są to:

  • Cel szczegółowy 1 - Wzmocnienie rodziny:
  • Cel szczegółowy 2 - Znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci
  • Cel szczegółowy 3 - Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk.

Powstał katalog 104 różnych działań, z których wiele będzie realizowanych w ramach programów Polskiego Ładu. To m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Mieszkanie bez Wkładu Własnego, Bon mieszkaniowy, Mój dom 70 m², Maluch Plus, zwiększenie nakładów na zdrowie oraz programy pośrednio realizujące postulaty Strategii - takie jak Program Świetlica i Żłobek w każdej gminie.

Realizacja celów Strategii Demograficznej 2040 jest powiązana z realizacją fundamentalnych projektów wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wymaga realizacji szeregu nowych inicjatyw. W realizację Strategii Demograficznej włączone zostaną administracja centralna i samorządowa, organizacje społeczne i ruchy obywatelskie, kościoły i związki wyznaniowe, przedstawiciele świata nauki, twórcy i eksperci.

Wszystkie informacje dotyczące "Strategii Demograficznej 2040" dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w trwających do września konsultacjach projektu Strategii. Formularz do zgłaszania propozycji zmian - TUTAJ

sieci społecznościowe