Łączenie miast przez edukację

W dniach 16, 19 i 26 listopada br. odbędzie się już piąte międzynarodowe spotkanie unijnego projektu ON Board_ Connecting cities through Education (Łączenie miast przez edukację).

. - grafika artykułu
.

Będzie to już piąte międzynarodowe spotkanie unijnego projektu ON Board_ Connecting cities through Education (Łączenie miast przez edukację), odbywające się tym razem w Poznaniu. Członkowie i członkinie Sieci Edukacyjnej Jeżyce spotkają się w dniach 16, 19 i 26 listopada br., aby w ramach dwuletniej wymiany doświadczeń wymienić się wiedzą z partnerami projektu. Dobrymi praktykami angażowania uczniów i rodziców w działania proedukacyjne będziemy dzielić się przedstawicielami miast Viladecans z Hiszpanii, Nantes z Francji, Halmstad ze Szwecji, Albergaria z Portugalii, Tallina z Estonii. Oczywiście tym razem spotkamy się zdalnie, ale wierzymy, że następne spotkanie w Nanntes odbędzie się w formie tradycyjnej.

Uczestnikami spotkania będą interesariusze pilotażowych działań skupionych wokół Sieci Edukacyjnej Jeżyce: młodzież, rodzice, nauczycielki i dyrektorki szkół podstawowych nr 23, 36 i 71 na Jeżycach, Rada Osiedla Jeżyce i Młodzieżowa Rada Jeżyków oraz wspierający budowę sieci zespół Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Funkcję koordynatora prac projektowych pełni Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, któremu wsparcia udziela Wydział Oświaty.

Każde ze spotkań międzynarodowych jest poświęcone innej tematyce. W Poznaniu będziemy rozmawiać o aktywizowaniu uczniów do zabierania głosu w sprawach lokalnej edukacji oraz budowaniu ich mocnej pozycji i dawaniu głosu poprzez możliwość inicjowania i realizowania projektów szkolnych. Przyjrzymy się ich motywacjom i potrzebom w stawaniu się zaangażowanymi obywatelami. Dobre praktyki wzmacniania pozycji dzieci i młodzieży w edukacyjnych działaniach pokażemy przez pryzmat Młodzieżowej Rady Jeżyków, Studenckiego Funduszu Samorządowego i Młodzieżowej Rady Miejskiej Poznania. Drugą grupą, której poświęcimy naszą uwagę, będą rodzice i ich moc wpływania oraz angażowania się w lokalną edukację. Korzyści, które wiążą się z wysokim stopniem uczestnictwa rodzin w życiu szkolnym i aktywnym działaniem rodziców na rzecz działań proedukacyjnych, przedstawimy na przykładzie szkolnych Rad Rodziców oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Dwuletni projekt ON Board jest już na półmetku realizacji, a jego założenia wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy lokalnych społeczności i budowania powiązań między nimi na rzecz ulepszania i unowocześniania procesów edukacyjnych pozwoliły zbudować Sieć Edukacyjną Jeżyce. Jeden z głównych celów projektu to wdrażanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań na lokalnym gruncie w zakresie angażowania członków i członkiń lokalnych społeczności w podejmowanie wspólnych działań na rzecz nowoczesnego podejścia do nauczania, włączania się w procesy proedukacyjne i kształtowanie postaw obywatelskich.

sieci społecznościowe