Podsumowanie części deliberacyjnej Poznańskiego Panelu Obywatelskiego

W sobotę 22 maja zakończyła się część deliberacyjna pierwszego Poznańskiego Panelu Obywatelskiego.

Ogród Botaniczny w Poznaniu - grafika artykułu
Ogród Botaniczny w Poznaniu

Spotkania deliberacyjne są niezwykle istotnym etapem procesu panelowego. Nie bez powodu rodzaj demokracji, jakiego narzędziem jest Panel, nazywa się właśnie demokracją delibercyjną. Wraz z zakończeniem części edukacyjnej, rola Panelistów i Panelistek znacząco się zmienia. Nie są już w przeważającej mierze słuchaczami gromadzącymi informacje, a mieszkańcami podejmującymi decyzje w oparciu o posiadaną wiedzę. Spotkania deliberacyjne są więc momentem największej aktywności i wytężonej pracy, zarówno dla członków Panelu, jak i zespołu facylitującego. W przypadku Poznańskiego Panelu Obywatelskiego odbyły się cztery tego typu spotkania, które łącznie trwały 18 godzin.
W ramach części deliberacyjnej, Panelistki i Paneliści w pierwszej kolejności przegłosowali rekomendację popierającą całkowite odejście w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych, przy zapewnieniu wsparcia dla osób najuboższych - decyzja ta stała się podstawą do dalszych prac nad szczegółowymi rekomendacjami w temacie spalania węgla. W przypadku obu tematów, Panelistki i Paneliści zapoznali się ze wszystkimi otrzymanymi propozycjami rekomendacji (było ich łącznie aż 195) oraz przeanalizowali je pod kątem zgodności tematycznej i merytorycznej, spójności oraz poprawności językowej. Zgodnie z Regulaminem, głosowaniu podlegają jedynie rekomendacje będące odpowiedzią na pytanie postawione Panelowi oraz dotyczące kwestii poruszanych podczas części edukacyjnej. Paneliści mieli także szansę na zgłaszanie własnych pomysłów i nowych wersji rekomendacji. Te propozycje, które nie spełniały podstawowych wymagań Panelu, zostały decyzją Panelistów połączone w blok i odrzucone na wczesnym etapie. Pozostałe przeszły przez głosowanie wstępne oraz zostały przekazane do skomentowania Stronom, Ekspertom, mieszkańcom oraz Urzędowi Miasta. Z pisemnymi komentarzami Paneliści mogli zapoznać się przed ostatnim spotkaniem Panelu, zaś podczas spotkania mieli możliwość konsultacji na żywo z przedstawicielami Urzędu oraz wskazanymi przez Panel Ekspertami. Dzięki temu, przed przystąpieniem do ostatecznego głosowania, uczestnicy mogli rozwiać ostatnie wątpliwości i zadać pytania, które nasunęły im się po przeczytaniu komentarzy.
Głosowanie końcowe nad rekomendacjami odbywa się przez internet i potrwa przez najbliższych kilka dni. 

sieci społecznościowe