Poznań w konkursie na zieloną stolicę

Poznań aplikuje w konkursie European Green Capital 2022.

. - grafika artykułu
.

Jest to już 13 edycja tego konkursu, w którym mogą startować europejskie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. Celem konkursu jest wyłonienie miast, które z powodzeniem odpowiadają na wyzwania związane ze zmianą klimatu i miejskim środowiskiem. Wraz z Poznaniem o tytuł ubiegało się 36 miast, głównie z południowej i wschodniej Europy, z których 18 przeszło etap formalny: Belgrad (Serbia), Budapeszt (Węgry), Dijon (Francja), Grenoble (Francja), Lyon (Francja), Maribor (Słowenia), Murcja (Hiszpania), Parma (Włochy), Pécs (Węgry), Perugia (Włochy), Sofia (Bułgaria), Tallinn (Estonia), Turyn (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja) oraz Gdańsk, Katowice i Kraków. Większość z nich uczestniczy w konkursie, podobnie jak Poznań, po raz pierwszy. Aplikacja Poznania obecnie jest oceniana przez niezależne jury składające się z 12 ekspertów, które wybierze finalistów konkursu. Jury ocenia aplikacje pod kątem 12 wskaźników: łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej i użytkowania ziemi, natury i bioróżnorodności, jakości powietrza, hałasu, odpadów, wody, zielonego wzrostu i ekoinnowacji, wykorzystania energii oraz zarządzania. Ogłoszenie finalistów nastąpi wiosną 2020 r. Miasta, które przejdą do finału będą prezentować jury swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, potencjał do stawania się wzorem do naśladowania dla innych miast oraz strategię komunikacji i angażowania mieszkańców. European Green Capital 2022 poznamy  w czerwcu 2020 r. w Lizbonie, która jest Europejską Zieloną Stolicą do 2020 r.

sieci społecznościowe