Poznań wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu

Poznań zajął II miejsce w rankingu polskich miast o największym potencjale inwestycyjnym według badania "Business Environment Assessment Study".

. - grafika artykułu
.

Najnowsza, 3. edycja badania "Business Environment Assessment Study", zrealizowanego przez firmy Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint, przedstawia ocenę środowiska biznesowego w polskich miastach przez szefów 809 polskich firm. Analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, ocena lokalizacji jako miejsca do życia, wsparcie administracji publicznej oraz potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia i potencjał biznesowy. W badaniu Poznań zajął II miejsce ze średnią oceną 7,1 pkt w 10-stopniowej skali (wzrost o 0,2 punkty w porównaniu z rokiem 2019). Najwyżej została oceniona lokalizacja miasta jako miejsce do życia (7,7 pkt), potencjał edukacyjny (7,4 pkt) i potencjał zatrudnienia (7,2 pkt). W mieście dynamicznie rozwijają się sektory priorytetowe dla Poznania: branża IT, Business Process Outsourcing (BPO), Shared Services Center (SSC), badania i rozwój (R&D) czy produkcja zaawansowana technologicznie, oferująca atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwoju. Wysoko został oceniony transport drogowy uzyskując 8,3 pkt. Wysoka jest także dostępność powierzchni biurowej wynoszącej 582900 m2 i ponad 63800 m2 w budowie. Pod względem wzrostu zasobów powierzchni biurowej w ciągu ostatnich 10 lat, Poznań znajduje się w TOP5. Kapitał ludzki został oceniony na 7,2 pkt. Poznański rynek pracy charakteryzuje się wysoką dostępnością pracowników o kompetencjach lingwistycznych oraz kompetencjach sprzedażowych, a także specjalistów i menedżerów administracji i HR, natomiast aglomeracja poznańska jest drugim w kraju najszybciej rozwijającym się ośrodkiem zewnętrznych usług biznesowych, szczególnie w zakresie usług F&A oraz ITO.

Pełny raport z badania "Business Environment Assessment Study" jest dostępny na stronie: www.investmentpotential.pl

sieci społecznościowe