Poznań z wysoką oceną wiarygodności kredytowej

Moody's potwierdził rating Poznania "A3" z perspektywą stabilną.

fot. M. Kaczmarczyk - grafika artykułu
fot. M. Kaczmarczyk

27 lutego 2020 r. agencja Moody's Investors Service potwierdziła międzynarodowe ratingi dla Miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie "A3" z perspektywą stabilną. Oznacza ona, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie. W opinii Moody's profil kredytowy Poznania odzwierciedla rozważną politykę fiskalną miasta, dobre wyniki operacyjne z nadwyżką finansową, umiarkowane poziomy zadłużenia oraz znaczenie miasta w polskiej gospodarce, jako piątego, co do wielkości miasta w kraju, z bogatą i zróżnicowaną lokalną gospodarką oraz drugim najwyższym PKB na mieszkańca w Polsce, po Warszawie. Rating uwzględnia także duże potrzeby inwestycyjne miasta z aktywną rolą miejskich spółek w realizacji wydatków inwestycyjnych Miasta.

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ona ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Moody's Investors Service jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 30 tys. emitentów ze 100 krajów świata. Miasto Poznań jest oceniane przez agencję Moody's od 2001 r. a rating na obecnym poziomie pozostaje niezmieniony od 2006 r.  

sieci społecznościowe