Poznański rynek pracy w 2020 roku

W 2020 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 2,0%.

Panorama Poznania (fot. Marek Kaczmarczyk) - grafika artykułu
Panorama Poznania (fot. Marek Kaczmarczyk)

Według Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2020 r. liczba bezrobotnych w Poznaniu wyniosła 7 tys. osób. Oznacza to, że bez pracy pozostaje 2% aktywnych zawodowo poznaniaków (rok wcześniej 1,1%). Na koniec miesiąca na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 110 kobiet. Blisko co piąta osoba bezrobotna posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku, co piąta zaliczana była do kategorii długotrwale bezrobotnych. Pracy w Poznaniu poszukiwało 345 osób niepełnosprawnych oraz 107 cudzoziemców. Na koniec miesiąca Powiatowy Urząd Pracy dysponował 750 ofertami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 10 osób poszukujących zatrudnienia. Problem bezrobocia dotyka obecnie głównie osoby z wykształceniem wyższym oraz bez wykształcenia.

W 2020 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się aż o 3,3 tys. osób, a liczba dostępnych w ciągu roku ofert pracy pozostała na podobnym poziomie. Zwolnień grupowych obejmujących 0,6 tys. pracowników dokonało 36 zakładów pracy.

Stopa bezrobocia w Poznaniu wynosi 2,0% i jest wyższa niż w Katowicach (1,7%) i Warszawie (1,8%) oraz na tym samym poziomie jak w powiecie poznańskim. Stopa bezrobocia w pozostałych największych polskich miastach kształtuje się na poziomie od 2,4% we Wrocławiu do 5,9% w Łodzi.

sieci społecznościowe