Raport o stanie miasta Poznania

Na stronie Bazy Danych Miasta opublikowano najnowszą edycję raportu o stanie miasta Poznania. Przedstawiono w niej najważniejsze informacje nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania w 2020 r. W najbliższy wtorek, 15 czerwca, podczas sesji Rady Miasta, odbędzie się debata nad tym dokumentem.

Raport o stanie miasta Poznania - grafika artykułu
Raport o stanie miasta Poznania

"Raport o stanie miasta Poznania za rok 2020" znajduje się na stronie: badam.poznan.pl Dokument podzielony jest na siedem głównych części: "My i nasze życie", "Nasza przestrzeń", "Nasza praca i przedsiębiorczość", "Nasza współpraca", "Nasz rozwój i budżet", "Tabele statystyczne", "Raporty i sprawozdania". Zawiera infromacje o demografii, działaniach skierowanych do rodzin, seniorów i osób potrzebujących wsparcia społecznego, sytuacji w oświacie, środowisku naturalnym i przestrzeni miejskiej, rewitalizacji, mieszkalnictwie, mobilności, bezpieczeństwie, rynku pracy, gospodarce, akademickości, innowacjach i rozwiązaniach Smart City, atrakcyjności biznesowej i turystycznej, dostępności transportowej i umiędzynarodowieniu miasta, planowaniu strategicznym i przestrzennym, ruchu budowlanym, majątku Miasta, pozyskanych środkach unijnych, partycypacji publicznej i administracji. Dokument zawiera raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz realizacji programów sektorowych za 2020 r., sprawozdanie z działalności Prezydenta oraz realizacji budżetu Miasta w 2020 r. Opracowanie raportu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym.

Debata nad raportem odbędzie się 15 czerwca podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania. Poza Radnymi w dyskusji może uczestniczyć 15 mieszkańców lub mieszkanek miasta - pod warunkiem, że najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą sesji złożą oni pisemne zgłoszenie. Powinno być ono poparte podpisami co najmniej 50 osób. Należy je złożyć w Sekretariacie Biura Rady Miasta (plac Kolegiacki 17). Podczas debaty mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń do udziału w sesji. Przygotowane będzie dla nich stanowisko z komputerem znajdujące się w Sali Sesyjnej S3 Urzędu Miasta Poznania. Oznacza to, że podczas debaty mieszkańcy powinni przebywać w tej sali. 

Każdy, kto w dniu sesji zauważy u siebie niepokojące objawy chorobowe, nie powinien na nią przychodzić - zamiast tego zaleca się pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.

Załączniki

sieci społecznościowe