Rekomendacje Poznańskiego Panelu Obywatelskiego

Całkowite odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych - przy zapewnieniu wsparcia dla osób najuboższych, ochrona miejskich fortów i ogródków działkowych, budowa ogrodów deszczowych, zwiększanie powierzchni zalesionych i biologicznie czynnych, wdrożenie programu pielęgnacji drzew - to tylko część rekomendacji wypracowanych w Poznańskim Panelu Obywatelskim. Łącznie jest ich 77. 

Rekomendacje PPO - grafika artykułu
Rekomendacje PPO

- Panel Obywatelski pozwala wsłuchać się w głos mieszkańców. Dziękuję za wypracowane rekomendacje. Zdaję sobie sprawę, że są one ważne dla przyszłych pokoleń. Wszelkie realizowane dziś działania podejmujemy z myślą o naszych dzieciach i wnukach. Zapoznamy się wnikliwie z wypracowanymi propozycjami. Deklaruję, że zrobimy wszystko, aby jak najwięcej z nich można było wdrożyć i to jak najszybciej - zwrócił się do panelistów i panelistek Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania.

Wynik Panelu Obywatelskiego to także ważny sygnał dla Rady Miasta. Zaproponowane rozwiązania muszą bowiem zatwierdzić miejscy Radni.

- Dziękuję poznaniakom i poznaniankom za czas poświęcony na prace związane z Panelem Obywatelskim. Teraz nasza kolej na działanie. Musimy zapoznać się z wypracowanymi rozwiązaniami, a następnie zacząć je realizować. W pierwszej kolejności rekomendacjami panelistów i panelistek zajmą się miejskie jednostki. Następnie pochylą się nad nimi Radni - mówi Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Paneliści i panelistki dyskutowali o tym "Jak zaadaptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego się klimatu?" oraz "Czy całkowicie odejść w Poznaniu od spalania węgla w gospodarstwach domowych?".

- Wypracowanie rekomendacji poprzedziły spotkania edukacyjne, podczas których paneliści i panelistki mogli wsłuchać się w głos ekspertów oraz zadawać pytania specjalistom z różnych dziedzin. Ta część panelu była transmitowana online. Oznacza to, że przebieg spotkania mogli śledzić wszyscy chętni poznaniacy i poznanianki - przypomina Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Rekomendacje działań zostały wypracowane przez uczestników panelu w trakcie spotkań deliberacyjnych. O tym, które z nich zostały ostatecznie przekazane Prezydentowi zadecydowały wyniki głosowania.

- Aby rekomendacja mogła zostać uznana przez panel, co najmniej 80 procent panelistek i panelistów musiało wyrazić zgodę na jej przyjęcie, a siła poparcia, która liczona jest jako średnia arytmetyczna punktów dla każdej propozycji, musiała wynosić co najmniej 1,75. Takie poparcie w temacie dotyczącym adaptacji lasów i terenów zieleni do zmieniającego się klimatu uzyskało 46 propozycji, a w kwestii związanej z odchodzeniem od węgla 31 propozycji - wylicza Iwona Matuszczak-Szulc.

Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń. Do mieszkańców i mieszkanek Poznania wysłano blisko 20 tys. zaproszeń do udziału w panelu. Zarejestrowało się 1009 chętnych (to jak dotąd największa w Polsce liczba osób, które zdecydowały się na zgłoszenie się do udziału w panelu obywatelskim). Ostatecznie w przedsięwzięciu wzięło udział ok. 70 osób. Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie spotkania odbywały się online.

sieci społecznościowe