Start projektu ON_BOARD

Na Jeżycach pilotażowo realizowany jest projekt ON_BOARD_Connecting cities through Education.

. - grafika artykułu
.

Od grudnia 2018 r. Miasto Poznań uczestniczy w projekcie ON_BOARD_Connecting cities through Education, realizowanym w ramach Programu URBACT III. Udział w przedsięwzięciu umożliwia międzynarodową wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze edukacji. Liderem projektu jest hiszpańskie miasto Viladecans, a pozostałymi partnerami są miasta z Francji, Szwecji, Portugalii i Estonii. Najważniejszym celem projektu jest stworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów i instytucji oraz ich angażowanie w działania proedukacyjne.
Ważnym wyzwaniem stojącym przed realizującymi projekt jest wyposażanie uczniów w nowoczesne umiejętności, przy dodatkowym wsparciu wdrożonych innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, w tym również technologii i narzędzi cyfrowych.
Realizacji projektu przyświeca idea zatroszczenia się o jak najlepszy rozwój najmłodszych mieszkańców miast. Pilotażowo program realizowany jest na poznańskich Jeżycach, w szkołach podstawowych nr 23, nr 36 i nr 71. Do udziału w powstającej tam Sieci Edukacyjnej na Jeżycach (SEJ) zaproszono uczniów, nauczycieli, rodziny, lokalne aktywistki i aktywistów, Radę Osiedla Jeżyce, lokalne przedsiębiorstwa, NGO, przedstawicieli kultury i sportu oraz środowisko akademickie i naukowe. Nad wdrożeniem sieci pracuje aktualnie zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, wspomagany przez Miasto i przedstawicieli lokalnej społeczności z Jeżyc, w tym również Laboratorium Edukacji Przyszłości. Model, który powstanie do końca 2019 roku, będzie uwzględniał powiązania pomiędzy jeżyckimi interesariuszami, siłę występujących relacji, a także najlepsze kanały komunikacji między nimi. Działania te podejmowane są po to, by jak największa liczba osób, podmiotów i instytucji jeszcze silniej mogła się zaangażować w inicjatywy proedukacyjne. Powodzenie realizacji projektu na Jeżycach będzie punktem wyjścia do podjęcia prac nad tworzeniem sieci edukacyjnych w innych rejonach Poznania.
Projekt ON BOARD_Connecting cities through Education jest realizowany w ramach Programu URBACT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 - Europejska Współpraca Terytorialna.

Załączniki

sieci społecznościowe