Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w innowacyjnym projekcie NanoFun

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza bierze udział w innowacyjnym projekcie "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun" finansowanym ze środków unijnych.

. - grafika artykułu
.

Konsorcjum dziewięciu polskich instytucji naukowych otrzymało dotację unijną w kwocie 54 mln złotych na realizację projektu "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun". Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W skład konsorcjum wchodzą: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który jest koordynatorem całego projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz sześć instytutów Polskiej Akademii Nauk - Instytut Fizyki, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Paleobiologii, Instytut Agrofizyki.
Program obejmuje budowę do 2013 roku 14 nowoczesnych laboratoriów, w których 500 naukowców i 1000 studentów będzie prowadzić blisko 100 innowacyjnych projektów badawczych do zastosowań w przemyśle, medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska i archeologii. Zakres badań obejmuje nowe terapie chorób antynowotworowych, antywirusowych, związanych z otyłością, autoimmunoagresją, zaburzeniami mentalnymi, nowe nanomateriały magnetyczne do diagnostyki medycznej, hipertermii, celowego dostarczania leków i zastosowań przemysłowych. Przykładowe tematy to technologie produkcji półprzewodników do laserów nowej generacji oraz nanomateriałów do zabezpieczeń magnetycznych w systemach kontroli dostępu, nanoinżynierią nowoczesnych geomateriałów dla przemysłu budowlanego, wydobywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego czy nowe metody neutralizacji skażeń środowiska i ochrony zasobów wodnych.

sieci społecznościowe