Współpraca Poznania z Brandenburgią

W dniu 6 sierpnia Poznań odwiedziła delegacja Landtagu Brandenburgii.

. - grafika artykułu
.

Landtag Brandenburgii reprezentowali Heiner Klemp, przedstawiciel Landtagu i Rzecznik ds. polityki gospodarczej, komunalnej, europolityki, Sahra Damus Rzeczniczka ds. integracji, równości, kobiet, nauki i kultury Landtagu Brandenburgii oraz Darius Müller Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, Dyrektor Zamku Trebnitz. Poznań reprezentował Prezydent Jacek Jaśkowiak; Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania oraz Wiesław Banaś, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty. Uczestnikami spotkania byli również Piotr Gruszczyński Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego i Waldemar Górczyński Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego, Ewa Tarabasz Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.Głównymi tematami wizyty było podsumowanie dotychczasowej współpracy i zacieśnienie relacji z landem Brandenburgii. W trakcie spotkania rozmawiano o działaniach polsko-niemieckich w obszarze administracji, kultury, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego oraz ekologii, różnorodności i pielęgnowaniu relacji w czasie pandemii. Początek wizyty w Urzędzie Miasta Poznania miał miejsce w symbolicznych okolicznościach przy Bilblioboxie przy ul. Za Bramką. Ta uliczna biblioteka, znajdująca się w starej berlińskiej budce telefonicznej powstała we współpracy polsko-niemieckiej w ramach Partnerstwa-Odra. Goście z Niemiec przekazali na ręce Prezydenta Miasta Poznania niemieckie książki, które trafiły do Biblioboxa i czekają na wypożyczenie. Prezydent otrzymał od Dariusa Müllera obraz artystki Klaudia Dietewich, której wystawa w roku 2019 pt.: "50 miast, 50 śladów- sztuka dla pokoju" inicjowała obchody 40-lecia współpracy partnerskiej Miasta Poznania z Hanowerem. Na wystawie tej prezentowane były fotografie z 50 miast "Burmistrzów Pokoju", które są wynikiem międzynarodowego projektu na rzecz pokoju "Świat bez broni atomowej". Druga część spotkania odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, gdzie podsumowano czteroletnią współpracę, która rozwija się dzięki wzmacnianiu  kontaktów polsko-niemieckich również dzięki Magdalenie Antoniewicz, Koordynatorce Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę ze Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań. Muzycy Michał Ratić i Adam Janicki z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Poznaniu otworzyli spotkanie koncertem. 
W roku 2016 Kraj Związkowy Brandenburgia w celu wzmocnienia kontaktów polsko-niemieckich powołał Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę. Otwarte zostały dwa biura, w tym jedno w Poznaniu w Centrum Kultury ZAMEK. Intensywna współpraca polega na wspieraniu partnerstw w obszarach administracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury poprzez realizowanie projektów, wystaw, koncertów oraz partnerstw polsko-niemieckich w Wielkopolsce.

sieci społecznościowe