Wyniki konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich"!

W III edycji konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" dofinansowanie na projekty uczniowskie otrzyma 27 szkół.

. - grafika artykułu
.

W tej edycji "Funduszu Samorządów Uczniowskich" wzięły udział 32 szkoły, które złożyły 41 aplikacji. Nowością była możliwość zgłaszania przez szkoły więcej niż jednego projektu na placówkę. Ostatecznie jury przyznało środki dla 27 szkół, na realizację 33 pomysłów. Uczniowie uzyskali dofinansowanie do 2 tys. zł na projekt. - Szczególnie cenne jest zaangażowanie oraz entuzjazm uczniów, przygotowujących założenia projektowe do realizacji swoich pomysłów. Młodzież sama decyduje, na co chce przeznaczyć środki, przygotowuje aplikacje i często własnoręcznie realizuje działania w swoich szkołach. To wielka wartość, bo wspólna praca i rozwój kompetencji integrują uczniów oraz bez wątpienia zwiększają ich poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość - powiedziała Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. Dzięki finansowemu wsparciu młodzież w tym roku zrealizuje m.in. warsztaty, projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe, akcje charytatywne, spotkania tematyczne czy strefy wypoczynku.

Liczba realizowanych w ramach konkursu pomysłów co roku rośnie. W 2018 r. dofinansowania w wysokości 700 zł otrzymało 18 szkół. Z kolei w 2019 r. kwota dofinansowania wzrosła do 2 tys zł, a liczba projektów do 27. Przed każdą edycją w urzędzie miasta organizowane są warsztaty dotyczące tworzenia projektów oraz współpracy w grupie. FSU utworzono z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Konkurs jest elementem "Polityki dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025".

sieci społecznościowe