Podstawowe informacje o obszarze

W ramach Śródmieścia Poznania, wybrano jako pilotażowy obszar historycznej dzielnicy Śródka. Obszar, który wraz z Ostrowem Tumskim, Chwaliszewem i Obszarem Staromiejskim posiada kluczowe znaczenie przestrzenno - funkcjonalne dla Centrum Miasta Poznania, położony jest między zachodnimi starymi dzielnicami miasta i największym poznańskim obszarem rekreacyjnym Malta oraz rozwojowymi wschodnimi terenami miasta, przy głównym śródmiejskim odcinku Warty.

Granice obszaru pilotażowego "Śródka" stanowią:

 • od północy - południowa granica terenów kolejowych linii Berlin - Warszawa;
 • od wschodu - ulica Podwale i Jana Pawła II;
 • od południa - rzeka Cybina;
 • od zachodu - zachodnia skarpa rzeki Cybiny (tzw."kanał ulgi");

Załączniki


Podstawowe dane:

 • Powierzchnia obszaru: 26,2 ha
 • Liczba budynków mieszkalnych: 41 (w tym 16 z usługami w parterach)
 • Liczba budynków o funkcjach usługowyc: 26
 • Liczba budynków gospodarczych: 46
 • Liczba mieszkańców: 1046
 • Liczba bezrobotnych: ok. 1201
 • Liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej: ok. 1001
 • Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą: 60
 • Odsetek podatników PIT w pierwszej grupie podatkowej: 98%

1 Wielkości przybliżone, interpolowane na podstawie danych MOPR, PUP, Izby Skarbowej i Miejskiej Komendy Policji.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej