Prognoza demograficzna dla miasta Poznania

Centrum Statystyki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opracowało prognozę demograficzną na lata 2005 - 2030 dla 33 jednostek urbanistycznych wydzielonych na terenie miasta Poznania. Przewiduje się w niej silne zróżnicowanie w rozwoju demograficznych małych jednostek przestrzennych. Mimo, iż w większości z nich nastąpić ma ubytek liczby ludności - największy w jednostkach: Os. Piastowskie (o 32%), Marcelin - Popiełuszki (o 30%), Winogrady Płd. (o 30%), to w przypadku 10 jednostek nastąpić ma wzrost zaludnienia, przy czym w niektórych (Radojewo, Strzeszyn, Głuszyna) ponad dwukrotny. Tak znaczny rozwój demograficzny ma być związany z zagospodarowaniem położonych w ich obrębie znacznych, obecnie wolnych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe.

Załączniki

sieci społecznościowe