Przestrzenno-statystyczna analiza wskaźników rozwoju miasta

Wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu miernikami określającymi różne aspekty życia miasta Poznania, prezentujemy Państwu w formie map zestaw najciekawszych, z punktu widzenia mieszkańców, inwestorów i naukowców, danych i informacji gromadzonych i przetwarzanych przez Wydział Rozwoju Miasta. Przedstawione dane pochodzą z miejskich jednostek organizacyjnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Izby Skarbowej, Komendy Miejskiej Policji oraz przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny dla potrzeb Eurostatu wyników ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Prognozę demograficzną dla mniejszych jednostek urbanistycznych opracowało na zlecenie Urzędu Miasta Poznania Centrum Statystyki Regionalnej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Znajdziecie tu Państwo między innymi syntetyczne wskaźniki dotyczące sytuacji demograficznej i struktury gospodarstw domowych, warunków mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej mieszkańców i bezpieczeństwa publicznego mierzone w latach 2002-2009.

Załączniki

sieci społecznościowe