Kalendarium

Zdarzyło się w Poznaniu

2.07.1794: Wydano w Poznaniu 1. gazetę - "Gazeta Południowo-Polska"
4.07.1983: Założono Cech Rzemiosł Spożywczych w Poznaniu
5.07.1950: Otwarto Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Poznaniu
7.07.1482: Urodził się Andrzej Krzycki, arcybiskup, poeta, humanista
13.07.1988: Ukazał się 1. tom edycji "Dziejów Poznania"
16.07.1519: Otwarto Akademię Lubrańskiego
17.07.1945: Otwarto 1. przedszkole miejskie przy ul. Szkolnej
21.07.1945: Otwarto Bibliotekę Publiczną miasta Poznania
28.07.1806: Urodził się Jakub Krauthofer-Krotowski, spolonizowany adwokat, powstaniec
30.07.1880: Uruchomiono 1. tramwaj
30.07.1992: Otwarto 1. w kraju 5-kilometrową miejską trasę rowerową

Multimedia

Kontakt