Dr Andriej Bazylewski (Rosja)

Dr Anatol Bazylewski to urodzony w 1957 r. badacz literatur słowiańskich, tłumacz oraz wydawca.

Urodził się w Kałudze. Dorastał w Swierdłowsku, a obecnie mieszka w Moskwie. W 1979 r. ukończył slawistykę Uniwersytetu Moskiewskiego. Od 1978 r. publikuje szkice o literaturze, od 1986 r. - przekłady.

Doktoryzował się poisząc pracę o Julianie Tuwimie oraz poezji jego czasów, habilitacja z kolei dotyczyła Stanisława Ignacego Witkiewicza i grotesce w litarturze polskiej XX w.

Od 1987 r. jest pracownikiem Instytutu literatury światowej RAN. Autor kilku tomów wierszy, monografii St. I. Witkiewicza, artykułów o literaturze polskiej, słowackiej i serbskiej. Pod jego redakcją i w jego przekładzie ukazało się w języku rosyjskim ponad 40 książek pisarzy polskich, m.in. pierwsze rosyjskie wydania utworów St. I. Witkiewicza, wierszy np.: A. Świrszczyńskiej, M. Białoszewskiego, A. Bursy, E. Stachury, S. Mosakowskiego, J. Rybowicza, czy C. Miłosza.

Od 1991 r. prowadzi w Moskwie wydawnictwo WAHAZAR, redaguje "Kolekcję literatury polskiej" i dwujęzyczną "Polsko-rosyjską bibliotekę poetycką".

Od 2004 wydaje także "Kolekcję literatury serbskiej" i "Serbsko-rosyjską bibliotekę poetycką".

W 2000 założył w Moskwie Fundację im. Józafata Ogryzki, mającą na celu wspieranie wydawania literatur narodów słowiańskich. Od 1993 r. jest członkiem Fundacji im. St.I.Witkiewicza.

W 1994 r. otrzymał Nagrodę ZAiKS; w kolejnych latach nagrodzono go również: odznaką "Zasłużony dla kultury polskiej", Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP , nagrodą im. St.I.Witkiewicza Polskiego ośrodka ITI, nagrodą Fundacji Kultury Polskiej, nagrodą im. J.Hulewicza, nagrodą im. F.Višnicia, w 2009 r. został Honorowym członekiem Stowarzyszenia literatów Serbii, a w 2011 r. Stowarzyszenia pisarzy polskich.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej